ชั้นวางสินค้า SHELF , RACK

ทางเรายินดี ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาระบบจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบและอุปกรณ์สำนักงาน ตั้งแต่จำนวนที่ไม่มากนักจนถึงจำนวนมาก ชั้นวางสินค้านี้มีการออกแบบให้รับน้ำหนักได้ชั้นละตั้งแต่ 100 – 3000กิโลกรัม โดยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 18 ปี ในการออกแบบให้มีลักษณะที่เหมาะสม ซึ่งมีผลงานการติดตั้งใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมทีอยู่ตามนิคมอุตสหกรรมเกือบทั่วประเทศไทย ตลอดจนติดตั้งใช้งานตามสำนักงาน , ร้านค้าต่างๆ สินค้าเราได้มีชื่อเรียกตามความเหมาะสมที่ใช้งานดังนี้ MICRO RACK , MEDIUM RACK , SELECTIVE RACK , DRIVE – IN RACK , MEZZANINE FLOOR , MOBILE CABINET SAVING SYSTEM เป็นต้น


December 2, 2017 0