ลังพลาสติก

ลังพลาสติก ลังทึบเล็ก No 1118 ขนาดภายนอก : 275 x 400 x 135 มม. ขนาดภายใน : 240 x 365 x 125 มม. ความจุ : 10.80 ลิตร วัสดุผลิต : PP copo     ลังเหลี่ยมโปร่ง No 2540 ขนาดภายนอก : 375 x 570 x 305 มม. ขนาดภายใน : 350 x 535 x 290 มม. ความจุ : 53.30 ลิตร วัสดุผลิต :…
Read more


November 19, 2017 0