พาเลทกระจายสินค้า (Distribution Pallet)

แบบสวมเก็บได้ Nest able ประหยัดพื้นที่ ซ้อนจัดเก็บได้ (ยกเว้นรุ่น RSA 1210S) สำหรับขนส่งแบบ One way


December 31, 2017 0