ลังพลาสติก

ลังพลาสติก

November 19, 2017 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0

ลังพลาสติก

ลังพลาสติกลังทึบเล็ก No 1118
ขนาดภายนอก : 275 x 400 x 135 มม.
ขนาดภายใน : 240 x 365 x 125 มม.
ความจุ : 10.80 ลิตร
วัสดุผลิต : PP copo

 

 

ลังเหลี่ยมโปร่ง No 2540
ขนาดภายนอก : 375 x 570 x 305 มม.
ขนาดภายใน : 350 x 535 x 290 มม.
ความจุ : 53.30 ลิตร
วัสดุผลิต : HDPE

 

 

ลังพลาสติกลังเหลี่ยมทึบ No 2541
ขนาดภายนอก : 375 x 570 x 305 มม.
ขนาดภายใน : 350 x 535 x 290 มม.
ความจุ : 53.30 ลิตร
วัสดุผลิต : PP copo

 

 

ลังพลาสติกลังหูเหล็กโปร่ง No 2542
ขนาดภายนอก : 365 x 590 x 325 มม.
ขนาดภายใน : 325 x 528 x 310 มม.
ความจุ : 53.00 ลิตร
วัสดุผลิต : HDPE

 

 

ลังทึบใหญ่คอสโม่ No B1
ขนาดภายนอก : 485 x 590 x 370 มม.
ขนาดภายใน : 425 x 555 x 360 มม.
ความจุ : 89.91 ลิตร
วัสดุผลิต : PP copo

 

 

กล่องใส่อะไหล่กล่องอะไหล่ No1036, 1037, 1038, 1039
ขนาดภายนอก : 100 x 165 x 72 มม./150 x 230 x 125 มม.
: 205 x 345 x 155 มม./295 x 455 x 185 มม.
ความจุ : 0.80/3.30/8.0/19.30 ลิตร
วัสดุผลิต : PP copo

 

Leave a Reply